Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kardelis

XX a. lietuvių žurnalistas, medikas, politikos ir visuomenės veikėjas.

Kardẽlis Jonas 1893 V 26Girdžiūnuose (Zarasų aps.) 1969 II 10Montrealyje (Kanada), žurnalistas, medikas, politikos ir visuomenės veikėjas. 1915 baigęs vidurinę medicinos mokyklą Vilniuje, įgijo gydytojo padėjėjo laipsnį. Per Pirmąjį pasaulinį karą (1915–1918) dirbo Rusijos kariuomenės karo ligoninėse. 1918 XI grįžo į Lietuvą, išrinktas Rimšės valsčiaus komiteto pirmininku. 1919–1923 užėmė įvairias pareigas Zarasų apskrities medicinos įstaigose, mokytojavo. 1928 baigė Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetą. Nuo 1923 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos centro komiteto narys. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1908. 1923–1940 VII 10 tos sąjungos liberalaus laikraščio Lietuvos žinios redaktorius. Ilgametis Lietuvos žurnalistų sąjungos ir valdybos narys. 1940–1944 dalyvavo antibolševikinėje ir antinacinėje veikloje, kuriant VLIKą. 1944 pasitraukė į Vokietiją; veikė lietuvių meno kolektyvuose. 1947–1948 mokytojavo Augustdorfo gimnazijoje. 1948 emigravo į Kanadą, mokytojavo ir dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje. 1949–1968 laikraščio Nepriklausoma Lietuva redaktorius. Savo straipsniuose atkakliai gynė Mažosios Lietuvos reikalus, lietuvininkų teises, palaikė ryšius su lietuviais, gyvenančiais ne tik Kanadoje, bet ir Vokietijoje. Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos vienas steigėjų.

LE

Iliustracija: Kanados Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos skyrių atstovų suvažiavimo dalyviai Toronte, 1954. Pirmasis iš kairės – Jonas Kardelis, trečias – Ansas Lymantas, kertvirtas – M. E. Nauburas; antras iš dešinės – Martynas Brakas / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1995, nr. 1