Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Juškaitis

lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas.

Juškáitis Jonas 1922 IV 11Barvuose (Šilutės aps.), teisininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Šilutės lietuvių progimnazijoje. 1941 baigė Palangos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Studijavo Vilniaus universitete, kurį 1943 naciai uždarė. Mokytojavo Adutiškio (Švenčionių apskrityje) progimnazijoje, Skuodo gimnazijoje, Vilniaus II mergaičių gimnazijoje. Dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, kartu dirbo Vilniaus apygardos teismo prokuratūroje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Heidelbergo ir Marburgo universitetuose studijavo teisę ir ekonomiką. 1947 kaip politinis pabėgėlis apsigyveno Kanadoje. Visai neturėdamas lėšų pragyvenimui dirbo miško darbus, šlavėju. 1954 bakalauro laipsniu baigė Toronto universiteto Teisės fakultetą. Juškaitis – pirmasis lietuvis, baigęs teisės mokslus Kanados universitete ir tapęs advokatu. Vancouveryje vertėsi privačia advokato ir notaro praktika. Buvo priimtas visateisiu nariu į Kanados teisininkų tarybą (priklauso advokatai ir teisėjai) ir tapo vyriausiuoju teismo valdininku. Įgijo teisę dalyvauti sprendžiant visų 9 angliškųjų provincijų gyventojų bylas visuose teismuose ir pačiame Kanados Vyriausiajame teisme bei Apeliaciniame tribunole Ottawoje. Su kitais Juškaitis įsteigė Kanados lietuvių studentų sąjungą, buvo pirmasis jos valdybos pirmininkas (dvi kadencijas). Nuo 1952 pirmosios Kanados Lietuvių bendruomenės krašto tarybos narys, nuo 1955 buvo Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, Lietuvių bendruomenės krašto tarybos atstovas. Lietuvių teisininkų draugijos Čikagoje, Susivienijimo lietuvių Amerikoje narys. Paskelbė mokslinių straipsnių Toronto universiteto Teisės fakulteto metraštyje. Rašė į lietuvių (ir į mažlietuvių) spaudą.

Anzelmas Gailius

LE