Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jurkaitis

XX a. lietuvių kalbos mokytojas.

Jurkáitis Jonas 1907 VII 13Juodkrantėje (prie Rusnės) 1990 VIII 7Odenwalde (Vokietija), lietuvių kalbos mokytojas. 1929 baigė Tauragės mokytojų seminariją ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą. Mokytojavo Kretingos ir Vilkaviškio apskričių, Klaipėdos krašto įvairiuose miesteliuose ir kaimuose – Smalininkuose, Rusnėje, Bajoruose, Pėžaičiuose, Gabergiškėje ir Gelžiniuose; kurį laiką – Šilutės lietuvių gimnazijoje. Per Antrąjį pasaulinį karą trumpai tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Po karo 10 mėnesių buvo belaisvių stovykloje. Atvykęs į Vokietiją, mokytojavo repatriantų stovyklose Mecklenburge, vėliau valstybinėje pradžios mokykloje Marlowe (prie Rostocko). 1946–1948 mokytojavo lietuvių gimnazijoje Liubeke, 1948–1955 – lietuvių gimnazijose Neustadte, Holsteine, Diepholze ir Hüttenfelde. 1955–1971 vyresnysis mokytojas ir mokyklos vedėjas Odenwaldo pradžios mokykloje Wahlene. Finansiškai rėmė lietuvių evangelikų liuteronų spaudą išeivijoje.

Algirdas Žemaitaitis