Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jurkaitis

XX a. lietuvių kalbos mokytojas.

Jurkáitis Jonas (1907 VII 13 Juodkrantėje, prie Rusnės 1990 VIII 7 Odenwalde, Vokietijoje), lietuvių kalbos mokytojas. 1929 baigė Tauragės mokytojų seminariją ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą. Mokytojavo Kretingos ir Vilkaviškio apskričių, Klaipėdos krašto įvairiuose miesteliuose ir kaimuose – Smalininkuose, Rusnėje, Bajoruose, Pėžaičiuose, Gabergiškėje ir Gelžiniuose; kurį laiką – Šilutės lietuvių gimnazijoje. Per Antrąjį pasaulinį karą trumpai tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Po karo 10 mėnesių buvo belaisvių stovykloje. Atvykęs į Vokietiją, mokytojavo repatriantų stovyklose Mecklenburge, vėliau valstybinėje pradžios mokykloje Marlowe (prie Rostocko). 1946–1948 mokytojavo lietuvių gimnazijoje Liubeke, 1948–1955 – lietuvių gimnazijose Neustadte, Holsteine, Diepholze ir Hüttenfelde. 1955–1971 vyresnysis mokytojas ir mokyklos vedėjas Odenwaldo pradžios mokykloje Wahlene. Finansiškai rėmė lietuvių evangelikų liuteronų spaudą išeivijoje.

Algirdas Žemaitaitis