Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jurgaitis

Klaipėdos krašto veikėjas.

Jùrgaitis Jonas 1873 VI 25Labotakiuose (Klaipėdos aps.) 1956 VIII 10Schleswigo krašte (Vokietija), Klaipėdos krašto veikėjas. Baigė Kairių pradžios mokyklą. 1893–1900 tarnavo vokiečių kariuomenėje, vėliau – Klaipėdos miesto policijoje. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1920 prancūzams užėmus Klaipėdą, paskirtas miesto policijos komisaru. Po 1923 sukilimo organizavo Lietuvos pasienio policiją ir jai vadovavo, vėliau grįžo į Klaipėdos policiją ir iki 1939 kovo tarnavo joje inspektoriumi. Visada reiškėsi kaip lietuvis patriotas, labai daug padėjo lietuviams, kai suaktyvėjo freištatininkai prancūzai, o ypač kai siautėjo hitlerininkai. Naciams užėmus Klaipėdą, turėjo pasitraukti iš tarnybos. Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė į Schleswigą-Holsteiną. Schleswige susikūrus Pasaulio lietuvių bendruomenės skyriui, iki mirties buvo jo seniūnas. Buvo ir Schleswige veikusios lietuvių bendruomenės Mažosios Lietuvos tarybos rėmėjas.

Vaclovas Bagdonavičius