Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jaudžimis

Jonas Jautžemis, XX a. ūkininkas, tremtinys.

Jáudžimis Jonas, Jautžemis 1915Trakiuose (Klaipėdos aps.) 1995Kėkštuose (Klaipėdos aps.), ūkininkas, tremtinys. Baigė Plikių pradžios mokyklą. 1939–1945 tarnavo Vokietijos kariuomenėje, pakliuvo į rusų nelaisvę. 1948 pradžioje grįžo į gimtąjį kaimą, netrukus okupantų sovietų okupantų ištremtas į Sibirą, 1948 V–1964 gyveno tremtyje Kava gyvenvietėje (Krasnojarsko krašte, Rusijoje), kur kirto miškus. 1964 grįžo į Kėkštus. Apie 1986–1990 pagal dienoraštį, rašytą tremtyje, parašė atsiminimus (rankraštis).

L: Kaukas K. Sakmė apie paskutinį Jautžemį // Taigi imk mano ranką. Klaipėda, 1997, p. 16–21.

Vytautas Gocentas

Kostas Kaukas

Iliustracija: Jonas Jaudžimis, 1991 / Iš Vytauto Gocento rinkinio