Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Henrikas Kuncmanas

Jonas Henrikas Kuncmonas, Johann Heinrich Kuntzmann, XVIII a. raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Kùncmanas Jonas Henrikas, Kuncmonas, Kuntzmann 1707 1755 XI 27 Stalupėnuose, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas (ordinuotas 1730 VI 10 Karaliaučiuje). 1730–1747 Karaliaučiaus lietuvių parapijos, 1747–1749 Kraupiško, 1749–1755 Stalupėnų klebonas. Sudarė Pilypo Ruigio žodyno papildymus, bet tada jie liko nepaskelbti. Vėliau per Lietuvių literatūros draugiją (įkurta Tilžėje) Kuncmano rankraščio fragmentai pateko į Lietuvių kalbos žodyno redakciją Vilniuje. Kuncmanas parašė Kristijono Gotlybo Milkaus giesmynui nemažą giesmių rinkinį.

L: Lebedys J. Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. V., 1956, p. 503–505; Biržiška V. Aleksandrynas 2. Čikaga, 1963, V., 1990, p. 70.

Zigmas Zinkevičius

LE