Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Frydrichas Pušys

Puszis, Johann Friedrich Pusch, XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių eiliuotojas.

Pušỹs Jonas Frydrichas, Puszis (Johann Friedrich Pusch) 1740Kalnininkuose (Pakalnės aps.) 1801 V 5?Pilkalnyje, evangelikų liuteronų kunigas, giesmių eiliuotojas. Įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete 1758. Kunigavo Kalnininkuose, vėliau Pilkalnyje ir Tilžėje. Parengė giesmių rinkinį Kelios Szwentos Giesmes ant mano Paminklo Mieliems Lietuwininkams Tilžės Parapijos suraszytos. 1820 jas išleido Kaukėnų kunigas K. Vitikis.

MLFA