Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Dėckys

XX a. pradžios verslininkas.

Dėckỹs Jonas, XX a. pradžios verslininkas. Nuo jaunystės pasižymėjo sumanumu. Malė tėvo vėjiniu malūnėliu Gedminų kaime. Prasigyvenęs nusipirko vargonėlius, vakarais mokė kaimo mergaites giedoti giesmes. Tilžėje nusipirko motociklą, kokio dar nebuvo Klaipėdoje. Sekmadieniais atvykdavo daug ūkininkų su vaikais pažiūrėti, kaip Dėckys smėlėtais kaimo keliais važiuoja motociklu. Persikėlęs į Klaipėdą nusipirko mezgimo mašiną. Išmoko ja dirbti, išmokė to darbo ir kelias mergaites, megzdavo aprėdus. Vėliau įsigijo mašinų ir mezgė šilkines moteriškas kojines. 1938 Dėckys vos spėdavo patenkinti tokių kojinių paklausą.

Jurgis Reisgys