Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Bylaukis

Jonas Bylaukis vyresnysis, XVI–XVII a. Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, kunigas.

Bỹlaukis Jonas vyresnysis (vok. Bielauk, Bielavk, Bielauck, Bilack, Bilaw, Bilauk) apie 1540Vėluvoje (Įsruties aps.) 1603 X 5Jurbarke (prie Įsruties), Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, kunigas. Vėluvoje baigė pradžios mokyklą. Vėliau, atrodo, mokėsi Karaliaučiaus universitete. Kadangi imatrikuliacijos knygoje jo pavardės nėra, Viktoras Falkenhahnas spėjo Bylaukį buvus universiteto alumnu. 1564 gyveno Jurbarke (vok. Georgenburg) ir tikriausiai iš pradžių dirbo mokytoju (precentoriumi), o nuo 1573 (pagal Danielį Arnoldtą nuo 1576) iki mirties buvo Jurbarko parapijos kunigas. Nors Bylaukis neišleido jokio leidinio lietuvių kalba, tačiau jis buvo laikomas geru lietuvių kalbos mokovu: 1590 su kitais lietuvių kalbos žinovais dalyvavo Ragainėje sušauktoje konferencijoje Jono Bretkūno Biblijos vertimo rankraščiui koreguoti. Tačiau, V. Falkenhahno teigimu, J. Bretkūno rankraštyje Bylaukio ranka padarytų įrašų nėra. Gali būti, kad po konferencijos Bretkūnas dėl mums nežinomų priežasčių Biblijos vertimo rankraščio Bylaukiui nebuvo nusiuntęs. Be to, Bylaukiui kai kas priskiria vadinamąją Wolfenbüttelio postilę Ischgvldimas evangeliv per wisvs mettvs <...>, nes rankraščio įrišime įspausta johannes bielavk. Kadangi šio iki šiol mįslingo mūsų rašto paminklo pirmoji dalis yra senesnio, neišlikusio, originalo nuorašas, laikyti Bylaukį jos autoriumi yra gana rizikinga, juoba kad ir Falkenhahnas, remdamasis rašysenos pavyzdžiais, teigė, kad rankraštį yra nurašinėję Bylaukis, Mykolas Sapūnas ir Patroklas Velveris. Tačiau, išskyrus atskirus taisymus, Wolfenbüttelio postilės rankraščio rašysena akivaizdžių skirtumų neturi. Todėl neatmestina galimybė, jog Bylaukis galėjo būti tik vienas iš rankraščio savininkų.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. I. Chicago, 1960 (V., 1990), p. 178–179; Falkenhahn V. Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer. Königsberg–Berlin, 1941, S. 23, 240, 236–374; Palionis J. Mįslingas senasis lietuvių rašto paminklas // Metai. 1997, nr. 2, p. 107–116; Kaunas D. Lietuviškoji rankraštinė Wolfenbüttelio postilė //Metai. 1998, nr, 2, p. 87–94.

Juozas Karaciejus