Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonaičiai, 2

kaimas ir seniūnija Pakalnės apskrityje, Lapynų parapijoje ir valsčiuje.

Jonaičiai, 2 (vok. Jonaiten, Joneiten, nuo 1938 Gilgenfeld), kaimas ir seniūnija Pakalnės apskrityje, Lapynų parapijoje ir valsčiuje, 7 km į šiaurės rytus nuo Lapynų, abipus Lapynų–Kaukėnų kelio, Senosios Gilijos senvagės dešiniajame krante. Griovių ir kanalų stačiakampiu tinklu sausinant drėgną žemumą, viensėdinis kaimas buvo išplėstas. 1737 įkurta pradžios mokykla, iki Antrojo pasaulinio karo ji buvo dviklasė, mokėsi apie 100 mokinių iš Jonaičių, Lysaičių, Ūsainių kaimų ir Schönwiese dvaro. Iš mokytojų minėtini lietuviškomis pavardėmis: apie 1870 Weschkalies (: Vieškalys), 1917 Maureschat (: Maurišaitis), Baltruschat (: Baltrušaitis) ir kiti. Prie mokyklos buvo karčema, o kitapus gatvės – kalvė. XX a. pradžioje Jonaičiuose buvo 8 ūkininkų sodybos (iš jų 3 didelės) ir keletas trobelninkų. Netoli nuo mokyklos, Senojoje Gilijoje, buvo Dumbra (vok. Dumber) < liet. dumbrà – gili vieta upėje. Kitur Gilijos senvagė XX a. pradžioje buvo beveik nusausinta. 1939 buvo 171 gyventojas. Sovietmečiu Jonaičiai apnyko. Visų aplinkinių kaimų liekanos buvo pavadintos bendru vardu Višniovka. Vietovardžiai. kilę iš asmenvardžio Jonáitis (: Jõnas).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Poetas Salys Šemerys-Šmerauskas Jonaičiuose atidengia memorialinę lentą Vydūnui, 1968

Iliustracija: Jonaičių mokykla, Šilutės apskritis, 1968