Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Robinzonas

Robinson, tarptautinės teisės specialistas, pedagogas, XX a. politikas.

Ròbinzonas Jokūbas, Robinson, 1889 XI 28Seirijuose (Seinų aps.) 1977 X 24Niujorke, tarptautinės teisės specialistas, pedagogas, politikas. 1914 baigė Varšuvos universiteto Teisės fakultetą. 1919–1922 Virbalio žydų gimnazijos direktorius ir Žydų tarybos narys. 1922–1926 I ir II Lietuvos Respublikos seimo narys, Žydų frakcijos vadovas, 1931–1933 Užsienio reikalų ministerijos patarėjas teisės klausimais. 1932 Lietuvos Respublikos delegacijos patarėjas teisės klausimais Hagos tribunole dėl Klaipėdos krašto statuto aiškinimo (Klaipėdos krašto byla Hagos tribunole). Bylą Lietuva laimėjo. 1940 Robinzonas pasitraukė iš Lietuvos, 1942–1944 dėstė JAV Kolumbijos universitete, 1945–1946 JAV delegacijos patarėjas teisės klausimais Niurnbergo procese, 1949–1957 Izraelio delegacijos narys Jungtinėse Tautose. Nuo 1958 Hagos akademijos tarptautinės teisės profesorius. Parašė reikšmingų darbų Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto teisės klausimais: Lietuvos įstatymų raidynas (1933), Klaipėdos konvencijos komentaras (1934, 2 t., lietuvių ir vokiečių kalbomis), Klaipėdos statuto komentarai (1934, lietuvių ir anglų kalbomis), Lietuvos įstatymai (1940, lietuvių ir lenkų kalbomis) ir kita.

Algirdas Antanas Gliožaitis