Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Meikys

raštijos darbuotojas.

Meikỹs Jokūbas, raštijos darbuotojas. Išleido Meilės gromatnyčią (1905), adresuotą lietuvių jaunimui. Siekė ugdyti taisyklingą lietuvių kalbą, tautinę savimonę. Rekomendavo naudoti laiškų popierių su lietuviškais užrašais, lietuviškus atvirukus. Paskelbė 25 sveikinimo eilėraščius, kuriais siūlė paįvairinti laiškų turinį. Priklausė Tėvynės mylėtojų draugijos Tilžės kuopai.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 246, 337.

Iliustracija: Jokūbas Meikys / Iš knygos „Aukuras“, 1937