Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Mazūras

Masurs, Masuhr, XX a. pradžios evangelikų liuteronų kunigas.

Mãzūras Jokūbas, Masurs, Masuhr, XX a. pradžios evangelikų liuteronų kunigas. Kilęs iš Mažosios Lietuvos. Pagalboje skelbti Mazūro laiškai (draugystė „Sandora“ mažumą pašelpė) iš Kroppo kunigų seminarijos Schleswige (1905). Joje rengti kunigai dirbti Amerikoje. Pirmus 3 metus reikėjo išmokti 3 svetimas kalbas, kad galėtų suprasti Šventąjį Raštą originalo kalba, o per kitus 3 studijuoti kiti mokslai, reikalingi kunigui. Amerikoje kunigams leista dirbti be aukštojo teologinio išsilavinimo. Apie kelionę, įsidarbinimą bei veiklą Kanadoje skelbti Mazūro laiškai Pagalboje ir Lietuwiškoje Ceitungoje (1906 ir vėliau). 1911 Mazūras gyveno Ellerslie (Kanada). Aptarnavo vokiečius iš Maskolijos (Rusijos). Kartais aplankydavo emigrantus lietuvininkus (iš Ragainės ir Klaipėdos apskričių).

Algirdas Žemaitaitis