Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Atkočiūnas

XX a. visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto seimelio narys.

Atkočinas Jokūbas 1883 IX 9Ruriškiuose (Ukmergės aps.) 1962 X 3Rusnėje (Šilutės r.), Klaipėdos krašto seimelio narys. Dirbo įvairiose Europos valstybėse, garlaivio motoristu Kielio (Vokietija) uoste, geležinkelio tiesėju iš Vokietijos į Prancūziją, naru Rusnės vandens kelių ruože. Mokėjo lenkų, vokiečių kalbas. 1919 Jurgio Savickio, Lietuvos diplomato Danijoje, paskatintas priėmė Lietuvos pilietybę ir grįžo į Lietuvą. Kaip Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimo narys buvo išrinktas į Klaipėdos krašto seimelį. Per demonstraciją Rusnėje susirėmime su hitlerininkais buvo sunkiai sužeistas. Plėtojo švietėjišką veiklą.

Jokūbas Atkočiūnas (sūnus)