Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Thienemann

Johanesas Tynemanas, XIX–XX a. vokiečių gamtininkas, ornitologas.

Thienemann Johannes (Johanesas Týnemanas) 1863 XII 11Gangloffsömmerne (Tiuringijos žemė, Vokietija) 1938 IV 12Rasytėje, vokiečių gamtininkas, ornitologas. Filosofijos daktaras (1906), profesorius (1910). Gimė dvasininko šeimoje. Mokėsi Sonderhauseno ir Zeitzo gimnazijose. Leipcigo ir Hallės universitetuose studijavo teologiją. Kurį laiką kunigavo, vėliau dirbo privačių mokyklų mokytoju. Susidomėjęs ornitologija Karaliaučiaus universitete klausė zoologijos paskaitų. 1896 pirmą kartą apsilankė Kuršių nerijoje. 1901 Rasytėje savo lėšomis įsteigė pirmąją pasaulyje paukščių stebyklą, jai vadovavo. Nuo 1903 aliuminio žiedeliais žiedavo praskrendančius ir vietinius paukščius. Nuo 1905 dalyvavo Karaliaučiaus universiteto Fizikinių ir ekonominių mokslų draugijos Faunos sekcijos (Faunistische Sektion der Physikalisch- ökonomischen Gesellschaft) veikloje. Aprašė kasmetinę paukščių migraciją, paskelbė Kuršių nerijos paukščių rūšių sąrašą. Tyrinėjo baltuosius gandrus (1926–1928), kirus, šelmenines kregždes, pilkąsias varnas, varnėnus ir kitus paukščius. Į šį darbą įtraukė vietos gyventojus, vizituojančius ornitologus. J. Thienemanno pamokyti gandralizdžių turinčių sodybų savininkai varinėmis juostelėmis su atitinkamu įrašu žieduodavo išperėtus gandrų jauniklius. Remdamasis šiais įrašais J. Thienemannas nustatė, kad Rasytėje žieduotos kregždės pasiekia Angliją, Italiją, Prancūziją, Ameriką bei Indiją, Šiaurės ir Pietų Afriką. Išleido populiariai parašytų veikalų apie paukščius. Populiarino seną pilkųjų varnų gaudymo paprotį jas pakandant į pakaušį, bandė atgaivinti parodomąsias medžiokles su išdresuotais sakalais. Knygose gausu beletristinių Kuršių nerijos senųjų gyventojų papročių aprašymų ir nuotraukų. Veikaluose Rossitten: drei Jahrzehnte auf der Kurischen Nehrung [Rasytė: trys dešimtmečiai Kuršių nerijoje], Vom Vogelzuge in Rossitten [Iš paukščių skrydžio Rasytėje] aprašė sparnuočių migracijos priežastis, skrydžių maršrutus, maitinimosi, orientavimosi specifiką. Mokslo populiarinamasis filmas Die Wüste am Meer [Dykuma prie marių] išgarsino ne tik J. Thienemanną, bet ir visą Kuršių neriją. Susirašinėjo su Lietuvos gamtininkais profesoriumi Tadu Ivanausku ir P. Dovydaičiu.

L: Bacevičius E. Pirmoji pasaulyje Rasytės paukščių žiedavimo stebykla ir jos įkūrėjas J. Tynemanas. (Johannes Thienemann 140 gimimo metų jubiliejui) // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. V., 2004; Schüz E. Johannes Thienemann zum Gedächtnis // Journal für Ornithologie, Vol. 86 (3), 1938; Gebhardt L. Die Ornithologen Mitteleuropas. Gießen, 2006.

Egidijus Bacevičius

Albertas Juška

Iliustracija: Johannesas Thienemannas

Iliustracija: Johanneso Thienemanno knygos „Rasytė“, vokiškai, antaštinis lapas, 1930

Iliustracija: Johanneso Thienemanno antkapinis paminklas Rasytėje, 1995