Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Dantiscus

Johanesas Dantiskus, XVI a. poetas, politikas. Varmės vyskupas.

Dantiscus Johannes (Johanesas Dantskus) 1485 Dancige 1548 Heilsberge, Varmėje, poetas, politikas. Varmės vyskupas. Vienoje vainikuotas poetu, imperatoriaus Maksimiliano I įšventintas į riterius, kaip karaliaus pasiuntinys apkeliavo pusę Europos. Siekė, kad kaizeris ir reichstagas paskelbtų už įstatymo ribų raštą, kuriuo Prūsijos hercogas Albrechtas sekuliarizavo Ordino valstybę. 1529 po ilgų pastangų tapo Varmės kanauninku ir 1530 gavo Kulmo, 1537 – Varmės vyskupo sostą. Kaip poetas humanistas skelbė gyvenimo džiaugsmą ir apdainavo savo laikotarpio įvykius. Kaip Varmės vyskupas rašė himnus ir dorovingus epus, kurie smerkė Reformaciją. Heilsberge pirmiausia rūpinosi bibliotekos ir vyskupo paveikslų galerijos plėtote.

L: Hermanowski G. Ostpreussen. Lexikon. Augsburg, 1996.