Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Behm

Johanesas Bėmas, XVII a. Mažosios Lietuvos protestantų teologas, pedagogas.

Behm Johannes (Johanesas Bmas) 1578 Karaliaučiuje 1648 ten pat), Mažosios Lietuvos protestantų teologas, pedagogas. Teologiją studijavo Karaliaučiaus, Leipcigo ir Wittenbergo universitetuose. Nuo 1612 Karaliaučiaus universiteto teologijos ordinarinis profesorius; 9 kartus buvo renkamas šio universiteto rektoriumi (1613–1647). Kovojo su reformatais. 1644 minint Karaliaučiaus universiteto 100-metį, skaitė pranešimą De statu Borussiae ecclesiatico et civili, išspausdintą 1644 [Apie Prūsijos Bažnyčios civilinę būklę]. Jono Bretkūno išverstoms ir Jono Rėzos 1625 išspausdintoms Psalteras Dowido Behmas pateikė savo 1625 parašytą vokišką prakalbą. Joje rašė ir apie lietuvių kalbos bruožus, tarmes, apie prūsų kalbos likučius, lietuvių tautos pradžią, lietuvių literatūrą.

LE