Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johanna Urbschat

Joana Urbšaitė, XX a. botanikė.

Urbschat Johanna (Joana Urbšaitė) 1903 IX 16Ežergaliuose (Darkiemio aps.) ?, botanikė. Studijavo lotynų kalbą, zoologiją, fiziką, matematiką, filosofiją. 1931 Karaliaučiaus universitete apgynė disertaciją Zur Kenntnis der Waldsiedlung in der Rominter Heide [Apie miško gyvenvietę Romintos girioje]. 1934–1939 dirbo mokytoja Beržynuose, Unguros jaunimo mokykloje ir kitur.

MLEA