Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Timotheus Hermes

Johanas Timotiejus Hermesas, XVIII–XIX a. vokiečių rašytojas.

Hermes Johann Timotheus (Johanas Timotiejus Hérmesas) 1738 V 31 Petznicke, Lenkijoje 1821 VII 24 Wrocławe, vokiečių rašytojas. Kunigo sūnus. Nuo 1756 Karaliaučiuje studijavo teologiją. Nuo 1772 pamokslininkas Breslau (lenk. Wroclaw), nuo 1791 protestantų kunigas, nuo 1808 superintendentas ir teologijos profesorius. Apšvietos epochos rašytojas, sekdamas Christianu Gellertu, Samueliu Richardsonu, Henry Fieldingu ir Laurenceʼu Sterneʼu, kūrė pamokomus romanus su įvairialypėmis kultūrinio gyvenimo detalėmis. Romane Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, 5 Teile, 1769–1773 [Sofijos kelionė iš Klaipėdos į Saksoniją, 5 dalys] apžvelgė plačią kultūrinę ir istorinę to laikmečio panoramą. Nepaisant moralizuojančių pasvarstymų su sentimentaliais intarpais, XIX a. romanas buvo plačiai skaitomas. Iki šiol neprarado išliekamosios vertės.

L: Hermes J. T. Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Berlin, 1996; Hoffmann G. Johann Timotheus Hermes, 1911.

Regina Sinkevičienė