Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Jacob Rambach

Johanas Jakobas Rambachas, XVIII a. vokiečių evangelikų liuteronų teologas.

Rambach Johann Jacob (Johanas Jakobas Rambachas) 1693 II 24 Hallėje 1735 IV 19Giessene (Vokietija), vokiečių evangelikų liuteronų teologas. 1712–1720 studijavo mediciną, teologiją Hallės ir Jenos universitetuose. 1727–1731 Hallės universiteto teologijos profesorius, 1731–1735 superintendentas ir konsistorijos tarnautojas Giessene. Rambacho giesmės ir pamokslai buvo labai paplitę. Į lietuvių kalbą išversti Rambacho pamokslų rinkiniai Apmąstymai visų kentėjimų Kristaus (vertė F. Kelchas ir J. Schröderis, 1866, 1896), Apmąstymai apie žmonių išganymą (vertė Kr. Giedraitis, 1896). 1872 į lietuvių kalbą išversta knyga Dr. Luteraus M. Mažasis Katgismas ir D. J. Rambaka Pamokslas.