Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Heinrich Ottermann

Johanas Heinrichas Otermanas, XIX a. teisininkas, publicistas.

Ottermann Johann Heinrich (Johanas Heinrichas Òtermanas) 1795 1835, teisininkas, publicistas. 1820 atvyko į Klaipėdą, 1823 justicijos tarėjas. Nuo 1830 justicijos komisaras Įsrutyje. 1820 išleistoje knygoje Bruchstücke aus dem Tagebuche eines Reisenden von Königsberg nach Memel, Preussens Gränzstadt [Nuotrupos iš dienoraščio, keliaujant iš Karaliaučiaus į Prūsijos pasienio miestą Klaipėdą] aprašė tuometinę Klaipėdą ir jos žmones.