Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Friedrich Schultz

Johanas Fridrichas Šulcas, XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, mecenatas.

Schultz (Šùlcas) Johann Friedrich (1699 IV 11 Klaipėdoje 1786 XII 18 ten pat), evangelikų liuteronų kunigas, mecenatas. Gimė pirklio šeimoje. Studijavo teologiją Karaliaučiaus ir Jenos universitetuose, magistras. Tapo Kuršo grafo von Lettelerio, vėliau karališkojo princo, būsimo Hesseno–Kasselio landgrafo Friedricho II patarėju, lydėjo juos kelionėse. Nuo 1734 kunigavo Kuršo gubernijos Ugalės parapijoje; 1745 teisės kunigauti neteko. Grįžo į Klaipėdą, čia greičiausiai vadovavo besiformuojančiai aukštesniajai mokyklai. Testamentu jai paliko gausią filosofijos, teologijos knygų biblioteką, 1726 talerius paskyrė mokyklos ketvirtam mokytojo etatui įsteigti, 183 – miesto bibliotekos fondui papildyti ir neturtingiems mokiniams vadovėliams įsigyti, 330 – miesto bažnyčiai (šios sumos palūkanos turėjo būti išmokamos kunigų našlėms). Paprašė kiekvienais metais jo mirties dieną mokykloje organizuoti Actus oratorius (iškalbingumo aktus), per juos diegti krikščioniškąją moralę, aiškinti religines tiesas. Pirmąją tokią paskaitą Apie paprasčiausio visuomeninio auklėjimo padėtį valstybėje 1787 skaitė aukštesniosios mokyklos rektorius V. Keberis.

Albertas Juška