Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Friedrich Goldbeck

Johanas Fridrichas Goldbekas, XVIII–XIX a. Prūsijos istorikas, teologas.

Goldbeck Johann Friedrich (Johanas Fridrichas Góldbekas) 1748 IX 22Įsrutyje 1812 IV 9Žiokuose (Karaliaučiaus aps.), Prūsijos istorikas, teologas. 1764 baigęs Karaliaučiaus Friedricho kolegiją, Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Nuo 1773 Prūsijos kariuomenės dalinio Graudenze pamokslininkas. Nuo 1783 superintendentas Žiokuose (Semba). Veikale Vollständige Topographie des Königreiches Preussen, Teil 1–2, 1785–1789 [Išsami Prūsijos karalystės topografija] paskelbė gausios ūkio statistikos bei medžiagos apie socialinių santykių istoriją Mažojoje Lietuvoje. Pateikta XVIII a. Lietuvos ir Rytprūsių departamentų laukininkų, kulmiškių bei bajorų kaimų kiekvienoje apskrityje statistikos, vertingų duomenų apie vokiečių bajorų bei junkerių, t. p. kulmiškių žemėvaldą, valstiečių žemėnaudą, jų prievolių skirtumus, apie šatulinius ūkius (dauguma jų lietuviški), lietuvininkų ir kolonistų vokiečių tautinius santykius. Kitos knygos: Literarische Nachrichten von Preussen, Teil 1–2, 1781–1783 [Literatūrinės žinios iš Prūsijos] ; Nachrichten von der königlichen Universität zu Königsberg in Preussen, 1782 [Karaliaučiaus karališkojo universiteto žinios].

Algirdas Matulevičius

Vytautas Raudeliūnas