Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Christoph Gottsched

Johanas Kristupas Gotšedas, XVIII a. ankstyvojo švietimo laikotarpio literatūros teoretikas ir kritikas.

Gottsched Johann Christoph (Johanas Kristupas Gòtšedas) 1700 II 2Judyčiuose (prie Karaliaučiaus) 1766 XII 12Leipcige (Vokietija), ankstyvojo švietimo laikotarpio literatūros teoretikas ir kritikas. Tėvas buvo Judyčių parapijos protestantų kunigas. 1714–1723 Karaliaučiaus universitete Gottschedas studijavo teologiją, vėliau – filosofiją ir filologiją; magistras (1723). Vengdamas tarnybos Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo I gvardijoje (buvo aukšto ūgio), 1724 pabėgo į Leipcigą. Čia universitete skaitė paskaitas apie „gražiuosius“ mokslus ir Christiano Wolffo filosofiją; poezijos (1730), logikos ir metafizikos (1734) profesorius. Nuo 1739 Leipcigo universiteto rektorius. Prancūzų klasicizmo ir Wolffo filosofijos įtakoje Gottschedo parašyta knyga Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen, 1730 [Bandymas pateikti vokiečiams kritinę poetiką] padėjo šviečiamojo amžiaus estetikos pamatus. Knyga Deutsche Schaubühne, 6 Bde, 1740–1745 [Vokiečių scena, 6 t.] reformavo vokiečių teatrą. Parašė pavyzdinę klasicizmo tragediją Sterbender Cato, 1732 [Mirštantis Katonas]. Kaip humanistas, kovotojas prieš griežtos formos stoką, manierizmą, rašto kalbos niokojimą – Grundlegung einer Deutschen Sprachkunst, 1748 [Vokiečių kalbos meno pagrindai] ir kaip novatorius, parengęs kelią Gottholdui Ephraimui Lessingui ir vokiečių klasikai, Gottschedas tapo žinomas tik apie 1900. Gottschedo veikalai turėjo poveikio Kristijono Donelaičio estetinių pažiūrų formavimuisi (Vincas Kuzmickas).

L: Johann Christoph Gottsched. Ausgewählte Werke. XII Bde. 1968–87.

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Johannas Christophas Gottschedas / Iš E. Guttzeit knygos „Ostpreussen in 1440 Bildern“. Leer, 1984