Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Christoph Cynthius

Johanas Kristofas Cintijus, XVIII a. lietuviškų knygų mecenatas.

Cynthius Johann Christoph (Johanas Kristofas Ciñtijus), lietuviškų knygų mecenatas. 1781 pirmą kartą parėmė lietuviškos knygos leidybą – jo pageidavimu ir lėšomis iš vokiečių kalbos išverstas bei išleistas viduramžių teologo Thomo Kempiečio eiliuotas pamokslas Širdingas pagraudenimas... C. – viežlibas lietuvninkas ir čestningas kupčius Karaliaučiuje (taip byloja užrašas antraštiniame lape).

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1966, p. 57.