Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johanas Frydrichas Glogau

kunigas, XIX a. Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas.

Glogau Johanas Frydrichas 1773 VI 5Žabynuose (Darkiemio aps.) 1831 XI 12Papelkiuose (Labguvos aps.), Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas. 1795 baigęs Karaliaučiaus universitetą, buvo įšventintas kunigu ir paskirtas diakonu į Žabynus. Nuo 1800 adjunktas Gilijoje, 1806–1819 kunigas. 1819 paskirtas Papelkių kunigu. Mirė susirgęs cholera. Išleido Martyno Liuterio gyvenimo aprašymą: Knygeles apie Gywasti beij szlowingus Darbus diddey Garbes wertingo Mokitojo Mertino Liuteriaus, wisiems Dievo bijentiems Lietuwininkams ant Gero suraszytos J.F.G. Gilijoj (Tilžė, 1818, II leidimas 1882).

L: Biržiška V. Jonas Pridrikis Glogau // Aleksandrynas. T. II, V., 1990, p. 124.

Vaclovas Bagdonavičius