Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jevsej Ceitlin

XX a. publicistas.

Cetlin Jevsej, publicistas, Kaliningrade išleido knygą Dolgoje echo, 1985 [Ilgas aidas] ir jos vėlesnį papildytą leidimą Golos i echo, 1989 [Balsas ir aidas]. Dokumentinėje apysakoje supažindina su K. Donelaičio gyvenimu ir kūrybos reikšme nūdienai.