Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jerzy Dygdała

Ježis Dygdala, lenkų istorikas.

Dygdała Jerzy (Ježis Dygdala) 1945 I 24Lvove (Ukraina), lenkų istorikas. Habil. dr. (1983). 1968 baigė Torunės universitetą, jame dėstė. Profesorius. Nuo 1980 dirba Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto Pamario istorijos skyriuje. Svarbiausi veikalai: Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764–1772, 1977 [Torunės politika Respublikos valdžios atžvilgiu 1764–1772]; Kwestia dopuszczenia małych miast Prus Królewskich do sejmiku generalnego, 1981 [Leidimo mažiems miestams dalyvauti Karališkosios Prūsijos generaliniame seimelyje klausimas]; Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII w., 1984 [Karališkosios Prūsijos politinis gyvenimas baigiantis jos sąjungai su Respublika XVIII a.].

Vytautas Raudeliūnas