Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jerzy Antoniewicz

Ježis Antonievičius, XX a. lenkų archeologas, tyręs prūsų archeologinius objektus.

Antoniewicz Jerzy (Ježis Antoniẽvičius) 1919 V 3Piotrków Trybunalski 1970 VI 27, archeologas. Dirbo Olštyno Varmės ir Mozūrijos muziejuje, Valstybiniame archeologijos muziejuje Varšuvoje. Po Antrojo pasaulinio karo rūpinosi Rytprūsių muziejų ir archeologinių rinkinių likimu. Surado ir Olštyno muziejuje išsaugojo dalį Prussia muziejaus rinkinių. Nuo 1955 Sūduvos archeologinių tyrinėjimų ekspedicijos vadovas. 1948–1958 žurnalo Wiadomości archeologiczne [Archeologijos žinios] sekretorius, nuo 1957 Rocznik Olsztyński [Olštyno metraštis], nuo 1961 Rocznik Białostocki [Balstogės metraštis], nuo 1963 Acta Baltico-Slavica redaktorius. Yra paskelbęs knygų ir straipsnių prūsų archeologijos tematika. Domėjosi ir tyrinėjo ankstyvojo geležies amžiaus, senojo ir viduriniojo geležies amžiaus periodo problematiką, tyrė slavų ir prūsų santykius.

Valdemaras Šimėnas