Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jeronimas Ralys

XIX–XX a. gydytojas, vertėjas.

Ralỹs Jeronimas 1876 X 10Antkapinyje (dabar Kelmės r.) 1921 XII 17Jonavoje, gydytojas, vertėjas. Lietuvių literatūros draugijos narys. Baigė Maskvos universitetą, dirbo gydytoju Maskvoje, Prienuose, Taujėnuose, Jonavoje. Išvertė Homero Odisėją (1921), įpusėjo Iliadą. Bendradarbiavo Varpe, Ūkininke, Lietuvos žiniose.

Algirdas Žemaitaitis