Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Javšico J. (Jawschitz J.) ir Zomerio E. (Sommer E.) bankiniai namai

kredito įstaiga, veikusi 1919–1931.

Jãvšico J. (Jawschitz J.) ir Zòmerio E. (Sommer E.) bánkiniai nama, įsteigti 1919 VIII 8. 1924 pradžioje jų kapitalas sudarė 5000 Vokietijos markių, vėliau – 0,48 mln. litų. Daugiausia vertėsi miško pramonininkų kreditavimu. 1931 bankrutavo.

Vladas Terleckas