Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jaunųjų draugija“

kultūrinė draugija Klaipėdoje, 1912–1914.

„Jaunųjų draugija“ įkurta apie 1912 Klaipėdoje. Draugijos nariai mokėsi lietuviškų dainų, ratelių, deklamavo eilėraščius, rengė įvairias šventes. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, draugijos veikla nutrūko.

Vytautas Gocentas