Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jan Szczepan Otrębski

Janas Ščepanas Otrembskis, XX a. lenkų lituanistas ir baltistas.

Otrębski Jan Szczepan (Janas Ščepanas Otrebskis) 1889Pilicoje (prie Kelcų) 1971 IV 25Poznanėje (Lenkija), lenkų lituanistas ir baltistas. Dr. (1930). Studijavo Varšuvos ir Leipcigo universitetuose; 1921–1943 ir 1944–1945 dėstė lietuvių kalbos istorinę gramatiką Vilniaus universitete; profesorius (1930). 1945–1960 dirbo Poznanės universitete; 1947–1960 vadovavo jo iniciatyva įsteigtai Baltų filologijos katedrai. Tyrė baltų ir slavų kalbinius ryšius, šių kalbų santykius su kitomis kalbomis, įvairias prūsų (jotvingių) kalbų problemas. Įrodinėjo, kad jotvingių kalba – pereinamoji tarp baltų ir slavų kalbų. Tvirtino, kad jotvingių substratas nulėmė nemažai lenkų kalbos reiškinių, sukėlė mozūrų krašte š, ž, č, virtimą s, z, c, dz ir kita. Svarbiausias veikalas – Gramatyka języka Litewskiego [Lietuvių kalbos gramatika, 3 t.], kurioje plačiai panaudota Mažosios Lietuvos senųjų raštų ir tarmių duomenys. Parengė lietuviškų tekstų rinkinį Teksty litewskie (2 dalys, 1957–1959; II dalį parengė kartu su žmona Elena Samaniūte-Otrębska), kuriame yra ir tekstų iš Mažosios Lietuvos.

L: Otrębska H. Bibliografia prac Jana Szczepana Otrębskiego za lata 1910–1966 // Acta Baltico–Slavica, t. 3, 1966; Otrębska H. Bibliografia prac Jana Szczepana Otrębskiego od roku 1967 // Acta Baltico–Slavica, t. 8, 1973; Safarewicz J. Prace lituanistyczne profesora Jana Otrębskiego // Lingua Posnaniensis, t. 17, 1973; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 2. V., 1982, p. 142–152.

Zigmas Zinkevičius