Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jagomasto Enzio fondas

Amerikos lietuvių 1961 įkurtas fondas lietuvybei išlaikyti.

Jagomãsto Eñzio fòndas įkurtas 1961. Dr. V. Tercijonas iš Letchwortho (JAV) Amerikos lietuvių gydytojų suvažiavime Niujorke skaitė pranešimą apie lietuvių nutautėjimo priežastis. Jis paskyrė 1000 JAV dolerių lietuvybei išlaikyti, o fondą pavadino Enzio Jagomasto vardu.

MLFA