Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jagodno svita

nuosėdinių uolienų storymė, slūgsanti tiesiog ant kristalinio pamato Mažosios Lietuvos vakaruose.

Jagodno svità, nuosėdinių uolienų storymė, slūgsanti tiesiog ant kristalinio pamato Mažosios Lietuvos vakaruose, 2500–2900 m gylyje. Didžiausias storis 32 m, didėja vakarų kryptimi. Jagodno svitos sudėtyje vyrauja šviesūs kvarciniai smiltainiai, smulkūs ir vidutingrūdžiai, kai kur su tamsių argilitų ir aleurolitų tarpsluoksniais. Akivaizdžių faunos liekanų nerasta, tačiau paplitę minkštakūnių gyvybinės veiklos pėdsakai. Gausūs akritarchai liudija Jagodno svitos priklausomybę apatiniam kambrui, Vergalės aukštui.

Tadas Jankauskas