Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jadvyga Didžienė

pedagogė, XX a. mažlietuvių išeivijos veikėja.

Didženė Jadvyga 1884 (Tilžėje) 1955 I 10Čikagoje (JAV), pedagogė. Baigusi Tilžės mokytojų seminariją, apie 50 metų, nuo pat jos įsteigimo (1923), mokytojavo Klaipėdos lietuvių gimnazijoje. Dalyvavo labdaros organizacijų veikloje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV. Tremtyje lietuvius mokė anglų ir vokiečių kalbų. Čikagoje t. p. įsitraukė į labdaros organizaciją.

MLFA

Algirdas Matulevičius

Jurgis Reisgys