Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ižas

yžas, pirmieji ledo gniužulai vandenims užšąlant.

žas, ýžas, pirmieji ledo gniužulai vandenims užšąlant. Paupiuose ir pamariuose gyvenę lietuvininkai bijodavę ižų: kartais per staigius speigus ižui sukibus, žvejų ar kontrabandininkų valtys įstrigdavo, žmonės žūdavo, nepajėgdami nei išplaukti į krantą, nei plonu ledo sluoksneliu pareiti į krantą.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Ižas Rusnėje per potvynį / Iš Heinricho A. Kurschato knygos „Das Buch vom Memelland“, 1990