Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ivan Černiachovskij

XX a. sovietų kariškis, armijos generolas.

Černiachòvskij Ivan 1906 VI 28Umanėje (Ukraina) 1945 II 18prie Malšiakukio (Rytprūsiai), sovietų kariškis. Nuo 1944 armijos generolas. Dukart SSRS didvyris (1943 ir 1944). Nuo 1944 IV 24 vadovavo III Baltarusijos frontui, kuris 1944 X rėmė Klaipėdos operaciją ir užėmė rytinį Karaliaučiaus krašto 10–25 km ruožą. Jam pavaldus tankų divizijos būrys 1944 X 9 perkirto Šilutės–Tilžės plentą, naikindamas civilius gyventojus. 1944 X 11 (ar X 16) Mažojoje Lietuvoje, laikinai užėmęs Nemerkiemį, šis būrys žiauriai žudė civilius gyventojus ir prancūzų karo belaisvius. 1945 I 13 pradėjęs puolimą Černiachovskio vadovaujamas III Baltarusijos frontas iki kovo pabaigos (jau be žuvusio Černiachovskio) atkirto Karaliaučiaus krašto pietinę dalį ir pasiekė Aismares.

Vytautas Šilas