Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Įsruties teismas

Įsruties teismo kolegija, veikusi nuo 1723 ar 1724 Įsruties pilyje.

Įsrutiẽs tesmas, Įsrutiẽs tesmo kolègija (vok. Insterburgisches Justiz Collegium), įsteigta 1723 ar 1724 Įsruties pilyje, vykdant Mažosios Lietuvos vokiškąją kolonizaciją. 1781 ši institucija pertvarkyta į Prūsijos krašto teismo rūmus. Teisė Įsruties ir gretimų apskričių gyventojus, daugiausia lietuvius baudžiauninkus. 1776 VI 29 raštą Įsruties teismui dėl Tolminkiemio parapijos žemių separacijos bylos su Tolminkiemio dvaro amtmonu Teofiliu Ruigiu (Ruhig) rašė parapijos kunigas Kristijonas Donelaitis.

Algirdas Matulevičius