Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Įsruties lietuvių klubas

Įsruties lietuvių draugija, veikusi 1919–1920.

Įsrutiẽs lietùvių klùbas, Įsrutiẽs lietùvių draugijà veikė 1919–1920. Pirmininku tapo svarbiausias iniciatorius Endrius Rėželaitis (1889–1928). Įsruties lietuvių klubo nariai dažniausiai rinkdavosi Įsruties miesto kavinėje Rheingold [Reino auksas], 1920 – 2 kartus per mėnesį. Sueigose buvo lietuviškai diskutuojama ir dainuojama. 1920 II 18 gausiai susirinkę nariai išklausė Lietuvos Nepriklausomybės dvejų metų sukakties minėjime Kaune dalyvavusio rašytojo įspūdžius. Konstatuota, kad ir Mažojoje Lietuvoje bunda lietuvių tautinė savimonė. 1920 IX 12 Įsruties lietuvių klubas sprendė išlikimo klausimą, nes dauguma iniciatorių bei valdybos narių (ir pats pirmininkas) nutarė persikelti gyventi į atskirtą nuo Vokietijos Klaipėdos kraštą.

Vytautas Šilas