Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Įsruties apskrities parapijos ir bažnytkaimiai.

iki Antrojo pasaulinio karo apskrityje buvę bažnytkaimiai ir parapijos.

Įsrutiẽs apskritiẽs parãpijos ir bažnýtkaimiai. Jau M. Mažvydo kunigavimo laikais veikė trys lietuvių parapijos. Vėliau įkurta daugiau, tad iki Antrojo pasaulinio karo iš viso veikė 13 parapijų:

Lent. Įsruties apskrities parapijos
Lietuviškai Metai Suvokietinta forma Vokiškai nuo 1938 Rusiškai nuo 1946
Aulavėnai 1622 Aulowöhnen Aulenbach Kalinovka
Beržkalnis  1736 Gr. Berschkallen Birken Gremiačje
Didlaukiai  1665 Didlacken Dittlacken Telʼmanovo
Gryneidė  1882 Grünheide nepakeista Kalužskoje
Įsrutis  1531 Insterburg nepakeista Černiachovsk
Juodlaukiai  1718 Jodlaucken Schwalbental Volodarovka
Jurbarkas, sen. Spargė 1529 Georgenburg nepakeista Majovka
Karalienė  1859 Karalene Luisenberg Zelionyj Bor
Narkyčiai  1540 Norkitten nepakeista Meždurečje
Obeliškiai  1855 Obehlischken Schulzenhof Zelencovo
Pelininkai  1718 Pelleningken Strigengrund Zagorskoje
Puškiemis  1769 Puschdorf nepakeista Puškariovo
Žalva, Želva  1760 Saalau nepakeista Kamenskoje

Vilius Pėteraitis