Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Irena Regienė-Truškauskaitė

XX–XXI a. skaučių veikėja.

Regenė-Truškauskáitė Irena 1925 II 7Marijampolės apskrityje 2007 IX 15Čikagoje, skaučių veikėja. Nuo 1934 skautė. 1944 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Kretingoje, pasitraukė į Vokietiją. 1945–1948 studijavo Würzburgo universiteto Humanitariniame fakultete. Mokytojavo lietuvių gimnazijoje Schweinfurte. 1949 apsigyveno JAV. 1951–1952 Los Andžele, nuo 1966 Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos Čikagoje mokytoja. Dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės, BALFʼo, Mažosios Lietuvos draugijos veikloje. 1951 Los Andžele suorganizavo lietuvių skaučių vienetą. Nuo 1952 veikė Čikagos skaučių tuntuose; dvi kadencijas buvo Nerijos jūrų skaučių tuntininkė. LSS seserijos vadijos narė, vyr. skautininkė. Nuo 1964 laikraščio Draugas skyriaus Skautybės kelias, vėliau ir sporto skyriaus redaktorė, 1980–2002 viena Draugo redaktorių. Kurį laiką dėstė žurnalistiką Pedagoginiame lituanistikos institute. Apdovanota skautų Padėkos ir Lelijos ordinais, žymeniu už sporto propagavimą (1996).

Iliustracija: Irena Regienė, apie 1985 / Iš Anso Lymanto archyvo