Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Inocento III bulės.

1206–1218 popiežiaus Inocento III bulės Prūsos krikščioninimo klausimais.

Inoceñto III bùlės. 1206 X 26 popiežius paragino Lenkijos dvasininkus paremti cistersų abatą, norintį skelbti krikščionybę Prūsoje, o 1210 IX 4 pavedė Prūsoje krikščionybę skelbiančius vienuolius Gniezno arkivyskupo globai bei suteikė jam legato pareigas iki pakrikštytųjų skaičius tiek išaugs, jog reikės atskiro vyskupo. 1210 popiežius laiške Gniezno arkivyskupui džiaugėsi, kad krikščionybės sėkla krito į derlingą žemę (prūsų) ir davė gražių vaisių. 1212 VIII 13 popiežius įspėjo Lenkijos ir Pamario kunigaikščius, kad priėmusių krikščionybę prūsų neapkrautų prievolėmis. 1215 popiežius pirmuoju Prūsijos vyskupu paskyrė Kristijoną. 1216 II 18 bule popiežius patvirtino pasikrikštijusių prūsų vyresniųjų Survabuno (Svarbuno) ir Varpodos dovanojimus Prūsijos vyskupui. 1218 šis popiežius pavedė vyskupui Kristijonui patvarkyti, kad krikščionys neparduotų lietuviams geležies, ginklų ir druskos.

Algirdas Antanas Gliožaitis