Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Inocento II bulės

popiežiaus Inocento II dokumentai Prūsos krikščioninimo klausimu.

Inoceñto II bùlės. 1140 IV 12 šis popiežius pakvietė į Romą Moravijos vyskupą Henriką, norintį skelbti krikščionybę Prūsoje. 1141 I 30 vyskupui buvo leista Prūsoje skelbti krikščionybę, o 1141 IV 1 jis įspėjamas, kad ten ilgai neužsibūtų ir grįžtų į savo vyskupiją. Tai vieni pirmųjų Katalikų Bažnyčios dokumentų apie krikščionybės skelbimą Prūsoje.

Algirdas Antanas Gliožaitis