Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ingvar Kjelstrup

Ingvaras Kjelstrupas, 1925–1928 Tautų Sąjungos Tarybos narys Klaipėdos uosto direkcijoje.

Kjelstrup Ingvar (Ingvaras Kjèlstrupas), Tautų Sąjungos Tarybos narys Klaipėdos uosto direkcijoje 1925 III 18–1928 IV 01. Apie oficialų Kjelstrupo (Oslo uosto tarybos pirmininkas) paskyrimą 1925 vasario pradžioje Lietuvos Respublikos vyriausybei pranešė Tautų Sąjungos susisiekimo ir tranzito komisijos pirmininkas M. C. J. Baldwinas. Kjelstrupas į Lietuvą atvyko 1925 III 31, susipažino su kolegomis uosto taryboje T. Naruševičiumi, V. Petruliu, Lietuvos susisiekimo ministru Baliu Sližiu, užsienio reikalų ministru Valdemaru Čarneckiu bei Norvegijos garbės konsulu Martynu Yču. Kjelstrupas perdavė Tautų Sąjungos I instrukciją apie miško plukdymą Nemunu. Kjelstrupo veikla Klaipėdos uosto direkcijoje prasidėjo nuo nesusipratimo: Kjelstrupas tikėjosi būti direkcijos pirmininku ir įsižeidė, kad bus tik nariu. Nesusipratimą užglaistė Lietuvos diplomatas Skandinavijai I. Šeinius, specialiai dėl to aiškinęsis su Norvegijos užsienio reikalų ministru Johanu Liudwiku Mowinckeliu bei Švedijos užsienio reikalų ministru Östenu Undenu. Kjelstrupas 1926 įsivėlė į intrigas direkcijoje, nes veikė išvien su vokiečių šovinistais. Uosto direkcijos posėdžiai neapsieidavo be konfliktų tarp jo ir kitų narių. Kjelstrupas kartu su krašto seimelio prezidiumo nariais mėgindami atimti uostą iš Lietuvos pasiuntė skundą Tautų Sąjungos sekretoriui (jame Klaipėdos krašto seimelis, remdamasis Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija, skundėsi dėl finansinio atsiskaitymo ir kitų tariamų Klaipėdos statuto pažeidimų), rūpinosi gauti audienciją Ženevoje. Dėl kilusių ginčų Kjelstrupas atleistas iš pareigų 1928 IV 01.

Sandra Grigaravičiūtė