Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ilzė Tydekaitė-Biermann-Quoirin

tarnautoja, XX–XXI a. lietuvių išeivijos veikėja.

Tydekáitė-Biermann-Quoirin Ilzė 1922 II 22Melnragėje 2005 X 25Hamburge, tarnautoja, lietuvių išeivijos veikėja. Tėvai: žvejys bei kopų prižiūrėtojas ir meistras Michelis Tydecks (1880 V 22–1975 I 30) ir Gertrūda Milbrecht-Tydeckienė (1896 II 2–1989 II 24). 1939 Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą I. Tydekaitė su tėvais pasiliko Lietuvos pilietybę. 1941 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją, persikėlusią iš Klaipėdos į Palangą. Sieną pereidavo su pasienio kortele. 1942 ištekėjo už kare sužeisto Vokietijos karinio jūrų laivyno jūreivio architekto inžinieriaus Valdemaro Biermanno (1920–1959). Artėjant frontui šeima traukėsi iki Saksonijos, 1945 spalį grįžo atgal. Melnragėje dirbo žvejų artelės buhaltere. 1958 su 2 sūnumis Petru ir Aleksandru išvyko į Vokietiją pas vyrą, kuris sirgo ir jam buvo leista 1951 išvykti. Vyrui mirus ištekėjo antrą kartą už Klaipėdoje gyvenusio prancūzo Viktoro Francois Quoirino (1920–1989), kartu dalyvavo Hamburgo lietuvių bendrijos ir evangelikų liuteronų parapijos veikloje. I. Tydekaitė dirbo vertėja, ekonomiste. 1991 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, su sūnumi Petru rinko aukas ir vežė labdarą Klaipėdos vaikų namams, globojo Hamburgo ligoninėje besigydantį vilnietį Artūrą, kuris buvo nukentėjęs per Sausio 13-osios įvykius prie Lietuvos televizijos. Kelerius metus gyveno Klaipėdoje, aktyviai dalyvavo Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ konferencijose ir kituose renginiuose. Sūnūs mokėsi Hüttenfelde Lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje. Petras, g. 1943 VIII 14, XXI a. pradžioje dar lankydavosi Lietuvoje, Aleksandras (1946 IV 10–1991) žuvo kalnuose.

L: Kaukas K. Tėviškės trauka // Rausvos pamarių rasos, 1995; Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. 2001; Kaltenis V. Tėviškės stogo žirgeliai – vakarop // Voruta, 2005 XII 3.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ilzė Tydekaitė-Biermann-Quoirin Klaipėdoje, 2001

Iliustracija: Ilzės tėvo Michelio Tydeckso sutvirtintos Melnragės kopos, iki 1939 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio