Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ilse Rudat

Ilse Gritzuhn (Griciūnaitė), žurnalistė, išeivijos veikėja.

Rudat Ilse (Gritzuhn; Griciūnaitė), 1930 IX 3 Luke, žurnalistė, išeivijos veikėja. Tėvai turėjo baldų įmonę. Luke lankė liaudies mokyklą, vėliau Goethės mergaičių aukštesniąją mokyklą. 1944 šeima evakuota į Brunsbergą (Braniewo), tėvas buvo pašauktas į vermachtą. Rudat su dukterimi Karina krovininiu laivu pasiekė Kopenhagą, 3 metus praleido internuotojų lageriuose Danijoje. 1948 išvyko pas vyrą ir tėvą. Rudat 1949 baigė Hamburgo aukštąją prekybos mokyklą, dirbo įvairiose įmonėse. 1957 susituokė su kraštiečiu Joachimu Rudatu. Abu prisidėjo prie Hamburgo Rytprūsių jaunimo organizacijos įkūrimo. 1986 ji buvo pakviesta į Vėluvos apskrities Kreistagą (išeivijos kraštiečių tarybą). Nuo 1952 Pinnebergo Rytų ir Vakarų Prūsijos draugijos narė, 1986 Uetesseno grupės pirmininkė. 1993 pradėjo žurnalistinę veiklą įvairiuose leidiniuose. Daug straipsnių paskelbė Ostpreussenblatt [Rytprūsių laikraštis]. Rašė apie savo keliones į Karaliaučiaus kraštą. Už nuopelnus Rytprūsiams apdovanota auksiniu garbės piliečio ženklu.

L: Wehlauer Heimatbrief. 2003.