Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ignas Skrupskelis

XX a. lietuvių literatūrologas.

Skrupskẽlis Ignas 1903 XMelgužėje (Šiaulių aps.) 1942 XIIVorkutoje, literatūros mokslininkas. Studijavo germanistiką pas J. Nadlerį Karaliaučiuje. Vienos universitete apsigynė daktaro disertaciją Lietuviai XVIII a. vokiečių literatūroje. Parašė straipsnius Vytautas Didysis vokiečių literatūroje, Kultūrinis Prūsų lietuvių gyvenimas XVIII a. (1932). Publicistinius straipsnius pasirašinėjo slapyvardžiu Ig. Pertikonis. Dirbo žurnaluose Židinys (1934–1940), XX amžius (1936–1939).

L: Brazaitis J. Raštai, t. 4. Čikaga, 1983.