Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ignas Milašius

XIX–XX a. lietuvių knygnešys.

Milãšius Ignas 1874apie Kulius (Telšių aps.) 1947Lieplaukėje (Telšių r.), lietuvių knygnešys. Tėvo knygnešio skatinamas, 1883 pradėjo gabenti iš Klaipėdos lietuviškas maldaknyges ir kitus raštus. Pirmą kartą įkliuvo 1901, kai gabeno iš Mažosios Lietuvos S. Daukanto, V. Kudirkos, M. Valančiaus raštus, Tėvynės sargo ir Varpo egzempliorius. 1901 caro žandarų persekiojamas pabėgo į Klaipėdą. Iš čia siuntinėjo knygas kitiems knygnešiams. Kuriam laikui sugrįžo į Kulių apylinkes. 1902 Rusijos pasienio sargybinių sugautas, bet po 7 dienų pabėgo į Klaipėdos apylinkę. Išvyko į JAV. Čia t. p. platino iš Tilžės gaunamas knygas. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą.

L: Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. V., 1994, p. 266; LE.