Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ida Kunigk

Kunigk Ida, XX a. teatro ir literatūros kritikė.

Kunigk Ida 1902 VIII 19 Įsrutyje ?, teatro ir literatūros kritikė. Studijavo Karaliaučiuje. Daktaro disertacija Das Theater in Königsberg (Pr.) von 1750 bis 1811... [Teatras Karaliaučiuje 1750–1811...]. Dirbo studijų tarėja Tilžėje ir Karaliaučiuje iki 1945. Parašė prisiminimų apie Tilžę.

Martynas Purvinas